Tin mới

Lễ kết nạp hội viên Lễ kết nạp hội viên

Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam tổ chức lễ kết nạp 5 hội viên. 1- Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Thanh Hóa 2- Hợp tác xã Liên huyện Thắng Lợi Trường Sơn Bắc Ninh - Bắc Giang 3- Công ty TNHH TL Trung Việt 4- Công ty TNHH INABATA Việt Nam 5- Công ty CP Hoàng Lâm